SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

68.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17), članka 18. stavka 2. Statuta Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije dana 7. svibnja 2018. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za
starije osobe »Kantrida« Rijeka

I.

Dragan Basta, dipl. oec., imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka, kao predstavnik osnivača, umjesto preminulog Ilije Bakića.

II.

Novoimenovanom članu iz točke I. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/18-01/16

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-27

Rijeka, 7. svibnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr