SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD OPATIJA

44.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18) i uz prethodno očitovanje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sindikalna podružnica Grada Opatija od 3.5.2018., gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN
prijma u službu za 2018. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima te u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2018. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

-MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

-PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

-SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

-NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

-V - vježbenici.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/18-01/13

URBROJ: 2156/01-03/01-18-4

Opatija, 4.5. 2018. g.

GRAD OPATIJA
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr