SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Na temelju odredbe članka 44. stavak 4. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 4. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/03 i 3/14), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 4. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska - Dubašnica i to za:

1.Mjesni odbor SVETI VID-MIHOLJICE - 5 članova

2.Mjesni odbor POGANKA - SVETI ANTON - 5 članova

3.Mjesni odbor PORAT - VANTAČIĆI - 5 članova

4.Mjesni odbor MILČETIĆI - TURČIĆI - ZIDARIĆI - 5 članova

5.Mjesni odbor MALINSKA - BOGOVIĆI - 7 članova

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 1. srpanj 2018. godine.

III.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se temeljem odredbi Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/03 i 3/14) te sukladno Obveznim uputama i Obrascima propisanim od strane Izbornog povjerenstva Općine Malinska - Dubašnica.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i u dnevnom tisku, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči i web stranici Općine Malinska - Dubašnica, te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

KLASA: 026-02/18-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-2

Malinska, 4. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr