SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

17.

Na temelju odredbe članka 14. stavak 3. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16 i 19/ 17) i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 4. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta

Članak 1.

U Odluci o lokacijama privatnih parkirališta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) u članku 1. stavak 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi:

-parkiralište u naselju Vantačić na z.č. 1290/1 i 1290/2 u k.o. Sveti Anton

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-02/2

URBROJ: 2142/05-01-18-2

Malinska, 4. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr