SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13, 158/13, 92/14,64/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goran ske županije« broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Pravilniku o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/16, 8/17), u članku 3. stavak 2. iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

-parkiralište »Ribarsko selo«.

Članak 2.

U članku 4. iza posljednjeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Iznimno od propisanog termina iz stavka 2. ovog članka, Organizator može u suradnji sa Općinom Malinska- Dubašnica radi održavanja manifestacija ili koncerata odrediti dane kada se na parkiralištu »Lukobran« neće obavljati naplata parkiranja.

Članak 3.

U članku 14. iza posljednjeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Iznimno od zone propisane stavkom 3. ovog članka, pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu na parkiralištu Markat, (1.zona) i parkiralištu u ulici Dražine (1.zona) u vremenu od 01.lipnja do 30. rujna tekuće godine, po cijeni od 600 kuna mjesečno, ima pravna i fizička osoba-obrtnik koja koristi poslovni prostor na području Općine Malinska-Dubašnica, što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora, te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe(obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom. Mjesečna povlaštena parkirna karta za vozilo iz ovog stavka izdaje se sukladno broju poslovnih prostora pojedinog korisnika ili vlasnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-70

Malinska, 4. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr