SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

13.

Temeljem odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj dana 4. svibnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata
od interesa za razvoj otoka

Članak 1.

Ovom Odlukom odlučuje se o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak ostvarenih na području Općine Malinska-Dubašnica, izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Fond za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj otoka.

Članak 2.

Temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka od 8. studenog 2016. godine KLASA: 402-10/02-01/5, URBROJ: 2142/05-03/1-16-79, Općina Malinska-Dubašnica će iz sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Malinska-Dubašnica financirati sljedeće projekte:

-Otočni deponij - sanacija i dogradnja centralnog otočnog deponija i izgradnja transfer stanice

-Nerazvrstane ceste

-Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda te uređaja za biološko pročišćavanje

-Luke i zahvati u moru i obalnom dijelu - obalni pojas naselja Malinska

Članak 3.

Sredstva za financiranje projekata navedenih u članku 2. osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i to kako slijedi:

-K301506 Izgradnja pretovarne stanice
na odlagalištu Treskavac - 584.000,00 kn

-K301305 Ceste - 4.626.000,00 kn

-K301317 Građenje oborinske
kanalizacije - 3.370.000,00 kn

-K301303 Uređenje centra
Malinske - 2.650.000,00 kn

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Malinska-Dubašnica da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor o korištenju sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-10/02-01/5

URBROJ: 2142/05-03/1-18-115

Malinska, 4. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr