SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

11.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/ 12 i 143/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 4. svibnja 2018. godine, donijelo je

I. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 39/17) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se u članak 2. i glasi:

Članak 2.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Članak 3.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 16.581.951,71 kn.

Članak 3.

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-21

Malinska, 4. svibnja 2018.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1055&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr