SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 3/15 i 38/15), članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/07 i 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goran ske županije na 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012.,»Službene novine« broj 14/13, 3/14, 26/14, 42/14,27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/ 15, 18/16, 15/17, KLASA: 021-04/17-01/3, 2170/1-01-01/4- 17-45 od 23. ožujka 2017.i KLASA: 021-04/17-01/8, 2170/ 1-01-01/4-17-26 od 19. listopada 2017.)

članak 8. mijenja se i glasi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Grafički prilozigranica lučkog područja koji se odnose na bazene kojisupredmet ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke i ne objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-22

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr