SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

62.

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 110/15), članka 17. stavka 2. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka od 10. ožujka 2016. godine, članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 -pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici, održanoj 29. ožujka i 26. travnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog
muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

I.

Nikolina Radić Štivić imenuje se ravnateljicom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove Odluke počinje 1. lipnja 2018. godine.

III.

Dr. sc. Tea Perinčić s danom 31. svibnja 2018. godine prestaje obavljati dužnost vršitelja dužnosti ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-63

Rijeka, 26. travnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr