SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika i visini
naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 2.

Visina osnoviceza obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaćeopćinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iznosi:

DUŽNOSTKOEFICIJENT

OPĆINSKI NAČELNIK 4,18

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 3,55

Članak 4.

Visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se kao umnožak osnovice iz članka 2. ove Odluke i koeficijenta kako slijedi:

DUŽNOST KOEFICIJENT

OPĆINSKI NAČELNIK 2,09

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 1,77

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/10 i 19/11) i Odluka o visini naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/10).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr