SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

41.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na 10. sjednici, održanoj 26. travnja2018.godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli sponzorstva AK Opatija Motorsport

1.Gradsko vijeće Grada Opatije sponzor je nastupa pet posada AK Opatija Motorsport koji će nastupiti na 27. rallyu Opatija koji će se održati 4. i 5. svibnja 2018. godine u Opatiji.

2.Gradsko vijeće Grada Opatije dodijelit će sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 3.000 kuna na žiro račun AK Opatija Motorsport.

3.Temeljem ovog zaključka gradonačelnik će zaključiti Ugovor o pokroviteljstvu i sponzorstvu.

4.Ovaj zaključak bit će objavljen u »Službene novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/18-01/75

UR.BROJ: 2156/01-01-18-2

Opatija, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr.sc. Robert Kurelić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr