SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

40.

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ipsravak, 07/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije dana 26.04.2018. donosi

ODLUKU
O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija.

Članak 2.

(1) Prednost pri upisu ostvaruje dijete iz obitelji čiji svi članovi imaju prebivalište ili boravak, ukoliko se radi o stranim državljanima, na području Grada Opatije i Općine Lovran.

(2) Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ima skrbnika, a nema prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka ako njegov udomitelj ili skrbnik ima prebivalište na području Grada Opatije i Općine Lovran.

(3) Dijete iz obitelji s oba roditelja koje živi samo s jednim roditeljem i imaju prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka isključivo uz dostavu odgovarajuće dokumentacije.

(4) Dijete koje je smješteno u Dječji dom »Ivana Brlić Mažuranić« Lovran, a nema prebivalište na području Grada Opatije ili Općine Lovran, također ostvaruje prednost kao i dijete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

(1) Prednost pri upisu ostvaruje se prema slijedećem redu prvenstva:

1. Djeca zaposlenih roditelja

2. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

3. Djeca samohranih roditelja

4. Djeca u udomiteljskim obiteljima

5. Djeca s teškoćama u razvoju

6. Djeca iz obitelji s troje ili više djece

7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

8. Djeca roditelja žrtava ili invalida Domovinskog rata

(2) Djeca čiji se jedan ili oba roditelja obrazuju, odnosno ostvaruju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se u svojim pravima na ostvarivanje prednosti sa zaposlenim roditeljima.

(3) Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

(4) Dijete s teškoćama u razvoju je ono dijete kojemu su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz socijalne skrbi.

Članak 4.

(1) U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti iz članka 2. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis, u Vrtić se mogu upisati i djeca s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave na osnovu reda prvenstva iz članka 3. ove Odluke, uz predočenje suglasnosti o sufinanciranju ili ukoliko roditelj sam plaća punu ekonomsku cijenu.

Članak 5.

(1) Način i uvjeti vrednovanja ostvarivanja prednosti pri upisu prema redu prvenstva iz članka 3. propisuju se odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija kojom se utvrđuju upisi i mjerila upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 6.

(1) Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 601-02/18-01/03

UR.BR.: 2156/01-01/01-18-4

U Opatiji, 26.04.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Dr.sc. Robert Kurelić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr