SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

36.

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18- ispravak), po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA 351-01/18-12/ 18 URBROJ: 2170/1-03-08/6-18-3 od 13. ožujka 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Opatije za razdoblje 2017. - 2022. godine

1.Donosi se Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. - 2022. godine, a koji je prilog i sastavni dio ove Odluke u tekstu izrađenom po izrađivaču EKO-ADRIA d.o.o. Pula u ožujku 2018. godine.

2.Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave ove Odluke i Plana u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 363-01/17-01/277

URBROJ: 2156/01-01-18-7

Opatija, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Dr.sc. Robert Kurelić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr