SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD KASTAV

30.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na prijedlog gradonačelnika, na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Kastva.

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/16).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-18-8

Kastav, 25. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr