SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD KASTAV

28.

Na temelju članka 117., stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne Novine«, broj 157/13., 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17) i članka 15. i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj dana 25. travnja 2018. godine, donijelo je:

I Z M J E N E O D L U K E
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

Članak 1.

Članak 34. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 08/18) se briše.

Članak 2.

Ove Izmjene Odluke objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA:021-05/18-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-18-5

Kastav, 25. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr