SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

15.

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 19. travnja 2018. donijelo je

Prve izmjene Plana
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018.godinu(»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 34/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 127.948,56 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Planastupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-06-18-01-15

Omišalj, 19. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1053&mjesto=51513&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr