SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
GRAD RAB
16

11.

Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 36. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) i članka 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine« broj 29/01) na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Raba, održanoj dana 14. lipnja 2005. godine donijeta je

ODLUKA
o osnivanju i izboru članova Komisije za izbor
i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba

I.

Osniva se Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba.

II.

U sastav Komisije izabiru se:

1. ŽELJKO DUMIČIĆ, za predsjednika,

2. ALEN ANDREŠKIĆ, za člana

3. NEDELJKO POLDAN, za člana

4. BORIS BAČIĆ, za člana

5. VANJA DEBELIĆ, za člana

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-02

Rab, 14. lipnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjedatelj

Željko Barčić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=130&mjesto=51280&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr