SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

25.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2016. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednici 31. srpnja 2017. godine (Program i njegove izmjene su objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 32/ 16, i 21/17) i uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Gradonačelnika na temelju članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu (odluka od 29. prosinca 2017. g.).

II.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani u sljedećim veličinama.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U vezi dijela programa koji se odnosi na redovno održavanje, ističemo da su planirani radovi izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama, oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova.

Generalno, smatramo da je Program ostvaren u cijelosti u planiranom obimu i na visokom nivou koji je prisutan posljednjih godina.

Za istaknuti je da je Opatija u listopadu 2017. godine u Ottawi (Kanada) primila ZLATNI CVIJET za 2017. godinu za najuređenije zelene površine u kategoriji srednjih gradova od 4.500 do 25.000 stanovnika). Ovu nagradu dodijelila je međunarodna fondacija Communities in Bloom - CiB sa sjedištem u Kanadi, a dodijeljena je u konkurenciji ukupno 3.500 gradova iz cijelog svijeta. Opatija je kao predstavnik Hrvatske na ovom natjecanju istaknuta krajem 2016. godine.

Također napominjemo da Grad Opatija održava i jedine dvije plaže koje na našem području nose PLAVU ZASTAVU - međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

Pored plaže u Ičićima (koja tu zastavu nosi od 2004. godine), od 2015. godine nju nosi i Plaža Tomaševac.

Radi činjenice da smo u 2013. godini imali evidentirano zagađenje dijela mora na dijelu kupališta Slatina, treba istaknuti da od 2014. godine do uključiv 2017. godinu, na svim točkama uzorkovanja mora za kupanje (23 točke od Voloskog do Vrha Ike) imamo more izvanredne kvalitete, te je izostala potreba poduzimanja bilo kakvih dodatnih mjera koje bi išle na teret ovog Programa.

U cijelosti su realizirani i svi programi planirani na pojačanom održavanju: fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa (80.983,77 kn), preventivno orezivanje krošnji stabala (119.963,72 kn), sanacija dječjih igrališta (99.960,10 kn), popravak stupova javne rasvjete i orezivanje zelenila (99.975,00 kn), te brojni manji zahvati u prostoru za pripremu turističke sezone (299.999,91 kn).

Sredstva za subvencije županijskog i gradskog linijskog prijevoza putnika planirana su i plaćena Autotroleju u skladu sa zaključenim ugovorima (1.327.148,72 kn za županijski linijski prijevoz i 1.309.000,04 kn za gradski linijski prijevoz). U skladu sa zaključenim ugovorom isplaćena je naknada Općini Matulji za korištenje odlagališta otpada Osojnica na njihovom području (223.686,60 kn).

KLASA: 363-01/18-01/52

URBROJ: 2156/01-01-18-1

Opatija, 13. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić , v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr