SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

22.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (Narodne novine, br. 54/88) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18 i 5/18-ispravak), uz prethodnu suglasnost i pozitivno mišljenje Vijeća mjesnog odbora Opatija - Centar I od 26. veljače 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o preimenovanju dijela Radničke ulice u Opatij
i u ulicu Ive Kirigina

Članak 1.

U naselju Opatija preimenuje se dio Radničke ulice od spoja s ulicom Vjekoslava Spinčića do spoja s ulicom Bože Milanovića, u Ulicu Ive Kirigina.

Novoimenovana ulica Ive Kirigina prikazana je na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove odluke, zajedno s kućnim brojevima koji joj pripadaju (dosadašnji kućni brojevi Radničke ulice 1/1, 1/2, 2/2 i 3).

*grafički prikaz se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 011-01/18-01/16

URBROJ:2156-01/01-18-1

Opatija, 13. travnja 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić , v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr