SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

21.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br 25/09, 30/09, 7/13 i 3/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU
GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/99, 16/00, 2/03, 18/06, 18/08 i 10/09), poslije članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Parkiralištem se smatra javna prometna površina namijenjena isključivo za parkiranje vozila, posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

(2) Parkirna mjesta na parkiralištima na kojima se obavlja naplata parkiranja iscrtavaju se na kolniku (horizontalna signalizacija) plavom bojom, dok se parkirna mjesta na lokacijama na kojima se ne obavlja naplata označavaju bijelom bojom. Izuzetno, ukoliko je kolnik parkirne površine makadam ili zemlja, parkirališna mjesta neće se iscrtavati na kolniku.

(3) Na parkiralištima na području Grada Opatije mogu se parkirati vozila u skladu sa označenom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, no nije dozvoljeno parkiranje teretnih automobila, priključnih vozila, radnih strojeva i kamperskih vozila.

(4) Autobusi se smiju parkirati samo na parkirnim površinama koje su ovom Odlukom posebno određene za njihovo parkiranje.

(5) Na parkirališnim mjestima s vremenski ograničenim pravom parkiranja bez naknade provodi se kontrola poštivanja ograničenog vremena zaustavljanja i parkiranja sukladno ovoj Odluci.

(6) Poslove organiziranja parkiranja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, te organiziranje parkiranja autobusa, obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Grada Opatije »OPATIJA 21« d.o.o. Opatija (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

(7) Izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo Grada Opatije nadležno za poslove prometa, na temelju prometnog elaborata i uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.»

Članak 2.

Poslije novog članka 8.a dodaje se poglavlje 1. Parkirališta s organiziranom naplatom parkiranja i članci 8.b do 8.f koji glase:

»1.PARKIRALIŠTA S ORGANIZIRANOM
NAPLATOM PARKIRANJA

Članak 8.b

(1) Parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja po svojim karakteristikama mogu biti:

-cjelogodišnja (naplata tijekom cijele godine),

-sezonska (naplata od 1. travnja do 30. rujna),

-ulična (duž kolnika ili nogostupa gradskih ulica, sa završnim slojem asfalta, betona ili travne rešetke),

-izvan ulična, odnosno zatvorena parkirališta na izdvojenim površinama pripremljenim za parkiranje (asfalt, beton, travne rešetke ili makadam) sa ili bez rampe.

(2) Odlukom gradonačelnika mogu se uspostaviti privremena parkirališta na lokacijama koje nisu utvrđene ovom Odlukom radi realizacije raznih manifestacija, privremene regulacije prometa i sl. Razdoblje i vrijeme, kao i uvjete, visinu i način naplate parkiranja na tim površina određuju se posebnom odlukom gradonačelnika.

(3) Podloge vertikalnih oznaka parkirališta iz stavka 1. ovog članka označavaju se slijedećim bojama:

-zona »0« - crvena boja,

-zona »0 A« - žuta boja

-zona »0 B« - zelena boja i

-zona »1« - plava boja.

Članak 8.c

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkiralištu pod naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju parkirališta s naplatom prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta s naplatom propisanih ovim Odlukom.

(2) Ugovor iz stavka 1. ne uključuje čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 8.d.

(1) Ulična parkirališta sa cjelogodišnjom naplatom parkiranja jesu:

1) ZONA »0«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija - Volosko: dr. Andrije Štangera od kbr. 63 do raskrižja sa Maršala Tita,

-Opatija: Maršala Tita - »Gradska uprava«
(ispod zgrade Porezne uprave),

-Opatija: FeliksaPeršića,

-Opatija: Vjekoslava Spinčića - početni dio do pošte,

-Opatija: Eugena Kumičića - parkiralište »Tržnica«,

-Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Radničke ulice
do skretanja za Juraja Dobrile,

-Opatija: Maršala Tita - od izlaza iz Vladimira Nazora do nasuprot izlaza iz ulice Pava Tomašića,

-Opatija: Viktora Cara Emina,

-Opatija: Maršala Tita - od hotela Milenij do pješačkog prijelaza ispred skretanja za Trg Vladimira Gortana,

-Opatija: Nova cesta kod Doma zdravlja

-Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial,

-Opatija - odvojak Maršala Tita između kbr. 130 i 136 (između hotela Mozart i ex Kvarner express),

-Opatija - izlaz iz ulice Vladimira Nazora na Maršala Tita (uz hotel Bristol),

-Opatija: Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa JosephaOertela do spoja s izlaznom cestom iz hotela Adriatic,

-Opatija: Zert (od ulice Viktora Cara Emina do pješačkog prijelaza uz istočni ulaz u park Angiolina),

-Ičići: ispred marketa,

-Ika: Primorska ulica - nasuprot marketa,

-Ika: Primorska ulica - uz autobusnu stanicu u pravcu Lovrana.

2) ZONA »0 A«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija: Maršala Tita - od hotela Palace do skretanja u Garažu Slatina,

-Opatija: Maršala Tita - od skretanja u Garažu Slatina do skretanja za hotel Astoria,

-Opatija: Maršala Tita - od skretanja za hotel Astoria do pješačkog prijelaza ispred glavnog ulaza u Thalassotherapiu.

3) ZONA »0 B«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija: Maršala Tita - od pješačkog prijelaza ispred glavne zgrade bolnice Thalassotherapia do raskrižja s ulicom dr. Maxa JosephaOertela,

-Opatija: Joakima Rakovca od izlaza iz Garaže Slatina do Nove ceste.

3) ZONA »1«: obuhvaća sljedeća parkirališta:

-Opatija-Volosko: Dr. Andrije Štangera od raskrižja s ulicom Črnikovica do kbr. 63.

-Opatija: Vjekoslava Spinčića - od zgrade pošte do Nove ceste,

-Opatija: Eugena Kumičića - od zgrade pošte do Nove Ceste,

-Opatija-Volosko: Dr. Ivana Poščića - od ulica R.K. Jeretova do spoja s Andrije Štangera,

-Opatija: Maršala Tita od izlazne ceste hotela Adriatic do spoja s Novom cestom,

-Opatija: izdvojeno parkiralište u ulici Šetalište CarmenSylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti,

-Opatija: Brajšin prolaz,

-Opatija: Križišće,

-Opatija: Dobrilina ulica,

-Opatija: ulica Vrutki,

-Opatija: Nova cesta kod kbr. 101.

(2) Zatvorena parkirališta sa cjelogodišnjom naplatom parkiranja jesu:

-Opatija: zatvoreno parkiralište Gorovo,

-Opatija-Volosko: zatvoreno parkiralište uz groblje Volosko,

-Ika - parkiralište Vrh Ike u ulici Viktora Cara Emina, nasuprot odvojka ceste za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Članak 8.e

(1) Parkirališta na kojima je organizirana sezonska naplata od 1. travnja do 30. rujna jesu:

1) ZONA »1«

-Ičići, parkiralište Mulandovo uz Poljansku cestu

-Ičići, parkiralište uz Poljansku cestu, nasuprot restorana Galeb

-Ičići, parkiralište uz Poljansku cestu, uz restoran Galeb

-Ičići, parkiralište na Liburnijskoj cesti između kbr. 15. i 17.

-Opatija - Volosko, ulica i plato Črnikovica

-Opatija - Volosko, Obala Frana Supila,

-Ika - parkiralište u uvali Dražina.

Članak 8.f

(1) Parkiralište namijenjeno jednodnevnom parkiranju turističkih autobusa je Trg Vladimira Gortana

(2) Parkirališne površine za višednevno parkiranje turističkih autobusa osigurava Organizator parkiranja.

(3) Zatvoreno parkiralište Ika - parkiralište Vrh Ike Organizator parkiranja može dijelom koristiti i za jednodnevno i višednevno parkiranje turističkih autobusa.

Članak 3.

Poslije novog članka 8.f dodaje se poglavlje 2. Razdoblje i vrijeme obavljanja naplate i članci 8.g i 8.h koji glase:

»2.RAZDOBLJE I VRIJEME OBAVLJANJA
NAPLATE

Članak 8.g

(1) Naplata parkiranja na parkiralištima sa cjelogodišnjom naplatom obavlja se po sljedećim razdobljima:

1.od 1. travnja do 30. rujna - u svim zonama, svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 7.00 do 22.00 sata,

2.od 1. listopada do 31. ožujka - u zonama »0« i »1«, radnim danom 8.00 do 18.00 sati, subotom od 8.00 do 14.00.

2.od 1. listopada do 31. ožujka - u zonama »0 A« i »0 B«, radnim danom i subotom od 7.00 do 19.00 sati, te nedjeljom i blagdanom od 7.00 do 13.00 sati

Članak 8.h

Naplata parkiranja na sezonskim parkiralištima iz članka 8.e obavlja se u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.»

Članak 4.

Poslije novog članka 8.h dodaje se poglavlje 3. Visina naknade za parkiranje i članci 8.i do 8.m koji glase:

»3.VISINA NAKNADE ZA PARKIRANJE

Članak 8.i

(1) Naknada za parkiranje jednodnevnih turističkih autobusa na Trgu Vladimira Gortana iznosi 50,00 kn za prvi sat parkiranja te 100,00 kuna za svaki daljnji sat.

(2) Visina naknade za parkiranje turističkih autobusa na lokacijama iz članka 8.f stavak 2. iznosi 200,00 kn na dan.

Članak 8.j

Korisnik parkirališta može naknadu za parkiranje plaćati po svom izboru, u skladu sa uvjetima propisanim ovim Odlukom, kupnjom:

-dnevne parkirne karte,

-satne, tjedne, dvotjedne, trotjedne, mjesečne, kvartalne i godišnje karte,

-prepaid karte,

-povlaštene ili pretplatne karte.

Članak 8.k

(1) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom, unutar označenih linija parkirnog mjesta, a da pri tome nije koristio satnu kartu u skladu sa člankom 8.l i 8.m ili pretplatnu kartu u skladu sa poglavljem 4. ove Odluke.

(2) Dnevna parkirna karta vrijedi samo za parkiralište za koje je izdana i vrijedi do isteka dana za koji je izdana.

(3) Cijena dnevne karte po zonama iznosi:

-zona »0«, »0 A« i »0 B« - 160,00 kn od 1. travnja
do 30. rujna i 100,00 kn
od 1. listopada do 31. ožujka

-zona »1« - 160,00 kn od 1. travnja do
30. rujna i 60,00 kn
od 1. listopada do 31. ožujka.

(4) Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na način da nalog za plaćanje dnevne karte stavi ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se dnevna karta uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

(5) Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 4. ovog članka smatra se urednom i kasnije uništenje ili oštećenje istih ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje.

(6) Korisnik zatvorenih parkirališta kod groblja Volosko, na Gorovu i u Iki - parkiralište Vrh Ike, u slučaju da izgubi parkirnu kartu, plaća dnevnu kartu. Ukoliko Organizator parkiranja kroz video nadzor utvrdi da je Korisnik koristio parking više dana, dnevnu kartu je dužan platiti za svaki dan korištenja.

(7) Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa Organizatora parkiranja ili neposredno na njegovoj blagajni.

(8) Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

(9) Iznimno, korisniku uličnog parkirališta s naplatom za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, utvrđeni iznos dnevne karte iz stavka 3. ovog članka, Organizator parkiranja može smanjiti za 50% pod uvjetom da se Korisnik obrati Organizatoru parkirališta u roku od dva (2) radna dana od dana izdavanja dnevne karte. Ovu pogodnost može se koristiti samo jednom mjesečno.

(10) U slučaju da korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku od 8 dana, osim iznosa dnevne karte obvezan je platiti troškove opomene te zakonsku zateznu kamatu.

(11) Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se vlasnik vozila ili korisnik leasinga koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske prema registarskoj oznaci vozila.

Članak 8.l

(1) Naplata satne karte obavlja se automatski ili poluautomatski.

(2) Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata te putem GSM operatera pri čemu se pod time razumijeva plaćanje satne karte upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem interneta.

(3) Plaćanje usluge parkiranja može se ostvariti i kreditnim, debitnim te prepaid karticama.

(4) Izuzetno, a prema potrebi pojedinog parkirališta, naplata se može obavljati poluautomatski. Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje satne karte putem parkirnog automata te plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Članak 8.m

(1) Cijene satne karte iznose za svaki započeti sat parkiranja:

1.u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna - na uličnim parkiralištima iz članka 8.d i 8.e ove Odluke:

-zona »0«: - 10,00 kn po satu,

-zona »0 A«: - 12,00 kn po satu,

-zona »0 B«: - 8,00 kn po satu,

-zona »1« - 6,00 kn po satu
do maksimalno 7 sati
neprekidnog parkiranja, a potom
10 kn za svaki naredni sat.

2.u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka - na uličnim parkiralištima iz članka 8.d ove Odluke:

-zona »0« - 5,00 kn za prvi sat i 10,00 kn
za svaki daljnji sat,

-zona »0 A« - 12,00 kn po satu,

-zona »0 B« - 8,00 kn po satu,

-zona »1«: - 4,00 kn po satu.

(2) Cijena satne karte za parkiranje vozila na izvan uličnom zatvorenom parkiralištu iznosi

1.u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna - 6,00 kuna za svaki sat parkiranja od 07,00 do 22.00 sata, odnosno 3,00 kune za svaki sat parkiranja od 22,00 do 07,00 sati.

2.u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka - 3,00 kn za svaki sat parkiranja od 0.00 do 24.00 sata.

(3) Obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od petnaest (15) minuta od dolaska na parkiralište, osim za korisnike iz stavka 4. ovog članka.

(4) Za korisnike parkirališta koji posjeduju pločicu parkirnog sata izdanu od Organizatora parkiranja i istu istaknu u vozilu na način propisan stavkom 7. ovog članka u zonama »0« i »1«, obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od šezdeset (60) minuta od početka parkiranja vozila, s time što to pravo mogu koristiti samo jednom dnevno. Pravo iz ovog stavka ne vrijedi u zonama »0 A« i »0 B«.

(5) Korisnik parkirališta dužan je ispravnu satnu kartu istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla (ukoliko plaćanje obavlja na automatu).

(6) Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu zonu za koju se koristi.

(7) Ispravno postavljena pločica parkirnog sata iz stavka 4. podrazumijeva da je istaknuta ispod vjetrobranskog stakla na komandnoj ploči auta s točno namještenim vremenom početka parkiranja.

(8) Za korisnika parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama stavka 3. do 7. ovog članka, smatrat će se da je korištenje parkirališta ugovorio s Organizatorom parkiranja uz plaćanje dnevne karte.»

Članak 5.

Poslije novog članka 8.m dodaje se poglavlje 4. Povlaštene karte i rezervirana parkirališna mjesta i pločice parkirnog sata i članci 8.n do 8.v koji glase:

»4.POVLAŠTENE KARTE I REZERVIRANA
PARKIRALIŠNA MJESTA I PLOČICE
PARKIRNOG SATA

Članak 8.n

(1) Povlaštena karta može se izdati za parkiranje osobnih automobila i lakih dostavnih vozila kategorijama korisnika propisanih ovim člankom.

(2) Povlaštena karta može se izdati za parkirališta u zoni »1«, »0 A« i »0 B«, te u dijelu zone »0« za parkirališta:

-Opatija: FeliksaPeršića,

-Opatija: Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial.

-Opatija: Maršala Tita - od raskrižja s ulicom dr. Maxa JosephaOertela do početka zone I na spoju Maršala Tita sa izlaznom cestom hotela Adriatic,

(3) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

-ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi stanovanja,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje pisanom odlukom tvrtke.

(4) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - strani državljanin koja:

-ima boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te preslikom radne dozvole,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje pisanom odlukom tvrtke.

(5) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

-koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

-ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

(6) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba koja:

-obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem nadležnog tijela državne uprave izdanog za svaki pojedini apartman te

-koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

(7) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - zaposlenik koja:

-je zaposlena u pravnoj osobi ili kod obrtnika koji obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem tvrtke,

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.

Osobama iz ovog stavka može se izdati povlaštena karta samo za područje Maršala Tita od skretanja za Ulicu dr. Maxa JosephaOertela do spoja s Novom cestom, te na parkiralištima Opatija - Volosko: Črnikovica i plato Črnikovica.

(8) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik nekretnine:

-s adresom na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga,

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom,

-koja je uplatila davanja koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (boravišna pristojba, porez na kuće za odmor, komunalna naknada) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave te potvrdom Grada Opatije.

(9) Fizičkoj osobi iz stavka 3., 4., 7. i 8. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 5. i 6. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

(10) Redakcijama medijskih kuća koje izvješćuju o događajima sa područja Grada Opatije može se izdati jedna povlaštena karta bez naknade. Povlaštena karta nije vezana uz registarski broj vozila, već se može koristiti na bilo kojem vozilu redakcije ili novinara (u kojem mora biti vidljivo istaknuta s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla), i to neograničeno za područje zone 1, te 1 sat dnevno na području zone »0«, »0A« i »0 B«.

(11) Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.

(12) Pravne i fizičke osobe iz stavka 3. - 8. ovog članka dužne su za svaku kalendarsku godinu dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu.

(13) Korisniku parkirališta čija povlaštena karta nije ispravna, Organizator parkiranja izdat će dnevnu kartu.

(14) Povlaštene karte ne vrijede na zatvorenim parkiralištima.

Članak 8.o

(1) Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana, bez rezerviranja parkirnog mjesta.

(2) Povlaštena karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta korisnika i to:

a) OPATIJA ISTOK:

-parkirališta u Voloskom, ulica dr. Andrije Štangera, ulica dr. Ivana Poščića, ulica Črnikovica i Plato Črnikovica:

za adrese prebivališta:

dr.Andrije Štangera, dr. Andrije Mohorovičića (kbr. 2- 18), Stubište Rikarda Katalinić Jeretova (kbr. 1, 3, 4, 5 i 7), Stubište Baredine (kbr. 2, 4 i 6), ulica Vološćanskih kapetana, dr. Ivana Pošćića (kbr. 1- 15 neparni i 2-4 parni), ulica Črnikovia, Obala Frana Supila, Put uz Dol (kbr. 1-15 neparni i 2-4 parni) i Skradinj

b) OPATIJA CENTAR:

-parkirališta u ulici FeliksaPeršića, ulici Eugena Kumičića (od pošte do Nove Ceste), ulici Vjekoslava Spinčića, Maršala Tita od hotela Palace (kbr. 144) do raskrižja s Novom cestom na P. Kolovi, ulica Brajšin prolaz, ulica Križišće, ulica Jurja Dobrile, Vladimira Nazora - parkiralište pored hotela Imperial, ispred Nove ceste kbr. 101 i ulica Joakima Rakovca

za adrese prebivališta:

ulica FeliksaPeršića, Maršala Tita parni brojevi od 54 i neparni od 33 do spoja s Novom cestom, Augusta Šenoe, Stubište Miroslava Krleže, Stubište Dražica,Mate Balote, 9. rujna, Eugena Kumičića, Drage Gervaisa, Križišće, Bože Milanovića, Radnička ulica, Svetog Florijana, Vladimira Nazora, Poginulih hrvatskih branitelja, Put u Bregi, Emila Bošnjaka, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Jelenkin Put, Viktora Cara Emina, Zert, Joakima Rakovca, Put Vrutki, Trg Vladimira Gortana, Veprinački put kbr. 2 - 14 i kbr. 1-7, Ulica dr. Maxa JosephaOertela i Nova cesta 127.

c) OPATIJA SJEVER:

-parkiralište u ulici Šetalište CarmenSylve nasuprot spoja s ulicom Put za Plahuti, ulica Vrutki i Nova cesta kod kbr. 101.

za adrese prebivališta:

Šetalište CarmenSylve, stubišta J. Pilata i ulice F.J. Schullera, Stubišta JuliusaGlaxa, Mušićevac, ulica Vrutki i Put za Trbuhovac.

c) OPATIJA ZAPAD:

-parkiralište u Iki, Dražina:

za adrese prebivališta:

naselje Ika.

Članak 8.p

(1) Osobe koje imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu plaćaju naknadu i to:

-fizička osoba iz članka 8.n stavka 3. i 4. - 30,00 kn mjesečno,

-pravna i fizička osoba iz članka 8.n stavka 5 i 6. - 350,00 kuna mjesečno po vozilu,

-fizička osoba iz članka 8.n stavka 7. - 150,00 kn mjesečno i

-fizička osoba iz članka 8.n stavka 8. - 500,00 kn mjesečno.

(2) Naknada sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 8.r

(1) Organizator parkiranja izdat će Korisniku parkiranja na njegov zahtjev pločicu parkirnog sata ako ima prebivalište na području Grada Opatije i ako su vozila registrirana na njegovo ime ili ima pravo korištenja jednog vozila registriranog na pravnu osobu u kojoj je zaposlen, nakon što Korisnik plati troškove dobave i dodjele iste u iznosu od 30,00 kn. Dokaz prebivališta je preslika osobne iskaznice ili uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz kojih je vidljivo da se adresa prebivališta nalazi na području Grada Opatije, a dokaz vlasništva vozila je preslika prometne dozvole iz koje je vidljivo da je vozilo registrirano na korisnika ili preslika ugovora o leasingu ili potvrda pravne osobe da je Korisnik parkiranja njen zaposlenik i da ima pravo koristiti službeno vozilo te pravne osobe.

(2) Mogućnost korištenja parkirnog sata ne vrijedi na zatvorenim parkiralištima

Članak 8.s

(1) Na parkiralištima iz članka 8.b ove Odluke mogu se dati na korištenje rezervirana parkirna mjesta:

a) bez naknade:

-za potrebe dnevnih pacijenata, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapie - 15 parkirnih mjesta na proširenju dijela Maršala Tita iza pješačkog prijelaza kod ulaza u bolnicu.

-ostalim zdravstvenim ustanovama (za vozila hitne medicinske pomoći) te drugim javnim ustanovama - 1 parkirno mjesto,

-diplomatskim i konzularnim predstavništvima -1 parkirno mjesto.

b) uz naknadu:

-pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti za koju je uvjet za poslovanje osigurano korištenje parkirnih mjesta.

(2) Rezervacija parkirnih mjesta nije moguća u zonama »0 A« i »0 B« te dijelu zone »0« u ulici M.Tita od hotela Milenij do hotela Palace.

(3) Zahtjev za rezervaciju upućuje se Organizatoru parkiranja koji za rezervaciju mora zatražiti i prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Članak 8.š

(1) S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Organizator parkiranja sklapa ugovor o zakupu parkirališnog mjesta.

(2) Naknada za rezervaciju parkirnih mjesta iz članka 8.s stavak 1. točke b) iznosi 3.000,00 kn mjesečno za parkirališta u zoni »1«i 4.500,00 kuna mjesečno za parkirališta u zoni »0«.

(3) Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe postave elementa blokade ulaska u parkirno mjesto, isti postavlja Organizator parkiranja na trošak naručitelja.

(4) Za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik rezerviranog parkirnog mjesta.

Članak 8.t

Hotelske kuće imaju pravo na rezervaciju do dva parkirna mjesta za zaustavljanje vozila gostiju radi prijave ili odjave na recepciji, uz pravo zadržavanja od maksimalno 30 minuta. Na rezerviranom parkirnom mjestu za zaustavljanje vozila, hotelska kuća dužna je o svom trošku postaviti automat koji će registrirati vrijeme zaustavljanja vozila.

Članak 8.u

(1) Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/ 08 i 87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

(2) Izuzetno, vozila iz stavka 1. ne plaćaju naknadu za parkiranje na parkirališnim mjestima u naplati koja se nalaze u zoni »0 B« i u zoni »0« na parkiralištu Nova cesta kod Doma zdravlja za maksimalno 5 sati parkiranja.

Članak 8.v

(1) Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade.

(2) Liječnici primarne zdravstvene zaštite i mrtvozornik kada obavljaju kućne posjete na područjima na kojima se obavlja naplata parkiranja, mogu koristiti parkirna mjesta u zoni »1« bez plaćanja naknade, s time da u vozilu mora biti na vidnom mjestu istaknuto odobrenje s naznakom »liječnik, u kućnoj posjeti«. Odobrenje izdaje Organizator parkiranja i ono vrijedi jednu godinu od dana izdavanja.»

Članak 6.

Članci 9., 10., 10/b, 11., 12., 13. i 14. Odluke brišu se.

Članak 7.

U članku 16. Odluke, stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 8.

Poslije članka 16. dodaju se članci 16.a do 16.m koji glase:

»Članak 16.a

Djelatnost premještanja, čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih, nepropisno parkiranih vozila na području Grada Opatije obavlja Organizator parkiranja.

Članak 16.b

(1) Potrebu premještanja vozila utvrđuju djelatnici prometnog redarstva Grada Opatije ili Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske županije sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Blokiranje kotača se vrši na autobusima, teretnim automobilima, priključnim vozilima i radnim strojevima na mjestima za koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila.

(3) Blokiranje vozila određuje prometni redar Grada Opatije.

Članak 16.c

(1) Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako:

a) ne koristi parkirno mjesto parkirališta sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

b) zauzme vozilom dva parkirna mjesta ili vozilo parkira dijelom na parkirnom mjestu a dijelom van njega, čime onemogućava korištenje parkirnog mjesta pod naplatom,

c) parkira vozilo na mjestu s vremenskim ograničenjem parkiranja duže od vremena dozvoljenog po postavljenoj prometnoj signalizaciji.

(2) Za povredu obveze iz stavka 1. plaća se ugovorna kazna u iznosu propisanom u visini i na način za plaćanje dnevne karte po članku 8.k ove Odluke.

(3) Nedozvoljeno parkiranje vozila na površinama koje nisu označene kao parkirna mjesta pod naplatom, podliježe primjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

(4) Organizator parkiranja će pozvati vlasnika vozila da ukloni vozilo za koje nije plaćena dnevna karta neprekidno duže od 24 sata.

Članak 16.d

Ovlaštena osoba izdaje pisanu naredbu za premještanje, odnosno blokiranje vozila.

Članak 16.e

(1) Prije izdavanja naredbe za premještanje ili blokiranje vozila, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom.

(2) Na zahtjev vlasnika premještenog ili blokiranog vozila Organizator parkiranja dužan je izraditi i predati vlasniku fotografiju ili video zapis, a troškove izrade iste snosi vlasnik vozila.

Članak 16.f

Djelatnik koji vrši blokadu vozila dužan je na prednje staklo vozila staviti obavijest da je vozilo blokirano s daljnjim uputama za vozača.

Članak 16.g

(1) Prije vraćanja premještenog vozila vlasniku, odnosno prije deblokiranja vozila Organizator parkiranja izdaje račun za premještanje i čuvanje vozila na ograđenom odlagalištu za čuvanje vozila, odnosno račun za trošak blokiranja, deblokiranja i ležarine.

(2) Vlasnik premještenog vozila je dužan platiti troškove premještanja, blokiranja i ležarine.

(3) Vlasnik odnosno korisnik vozila koje je premješteno na temelju naredbe prometnog redara ili policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, dužan je na ime troškova premještanja vozila platiti iznos od 400,00 kuna.

(4) Vlasnik odnosno korisnik vozila koje je blokirano na temelju naredbe prometnog redara, dužan je na ime troškova deblokiranja platiti iznos od 500,00 kuna.

Članak 16.h

(1) Za vozilo blokirano duže od 24 sata, vlasnik je dužan platiti ležarinu u iznosu od 300,00 kuna (s uključenim PDV-om) za svaka naredna 24 sata blokade vozila.

(3) Sve troškove vezane uz premještanje, blokiranje, deblokiranje vozila, kao i trošak dnevne ležarine snosi vlasnik vozila.

Članak 16.i

Štete na vozilu koje se premješta, nastale u postupku premještanja ili čuvanja na deponiju, odnosno prilikom blokiranja i deblokiranja snosi Organizator parkiranja.

Članak 16.j

(1) Vlasnik odnosno korisnik vozila za koje je određeno da se premjesti, plaća 50% naknade iz članka 16.g stavka 3. ove Odluke radi troškova dolaska specijalnog vozila »pauk« kada je započeto premještanje vozila, a premještanje nije izvršeno.

(2) Premještanje vozila smatra se započetim ako je izdana naredba za premještanje i ako je specijalno vozilo »pauk« kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo »pauk« ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Članak 16.k

(1) Žalba na nalog za premještanje ili blokiranje vozila upućuje se ovlaštenoj osobi - izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga uz uplatu pristojbe propisane važećim Zakonom o upravnim pristojbama.

(2) Žalba ne odlaže naplatu premještanja, odnosno blokiranje vozila.

Članak 16.l

(1) Kao lokacije za odlaganje nepropisno parkiranih vozila određuju se:

1.Slatina - 10 mjesta i

2.parkiralište Dražina u Iki - 20 mjesta.

(2) Organizator parkiranja je dužan premješteno vozilo čuvati u ograđenom odlagalištu do vraćanja vozila vlasniku.

Članak 16.m

(1) Naknadu za premještanje i čuvanje vozila na odlagalištu kao i naknadu za blokiranje i deblokiranje teških vozila utvrđuje gradonačelnik uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

(2) Naknada za premještanje te blokiranje i deblokiranje vozila sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Organizatora parkiranja.»

Članak 9.

Poslije novog članka 16.m dodaje se nova glava V. Obveze organizatora parkiranja i članci 16.n do 16.p koji glase:

»V.OBVEZE ORGANIZATORA PARKIRANJA

Članak 16.n.

(1) Organizator parkiranja dužan je tijekom trajanja ugovora osigurati kontinuirano obavljanje poslova:

-postavljati i održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, uređaje i opremu za naplatu parkiranja,

-koristiti najmanje jedno specijalno »pauk« vozilo za odvlačenje vozila koja se premještaju (maksimalne dužine 4,750 mm i širine 1.850 mm), sa potrebnim djelatnicima i opremom za premještanje,

-nabaviti i održavati opremu za blokiranje i deblokiranje vozila,

-osigurati dežurnu službu za prijem, čuvanje i vraćanje vozila vlasnika, te parkiralište za parkiranje turističkih autobusa,

-redovito čistiti parkirne površine i

-uređivati i sanirati oštećenja nastala korištenjem parkirnih površina.

(2) Organizator parkiranja dužan je osigurati uljudno ophođenje njegovih djelatnika sa korisnicima parkirnih mjesta na ulici i s nezadovoljnim strankama prilikom zaprimanja njihovih reklamacija u uredu Organizatora, te je odgovoran za izbjegavanje neprimjerenog reagiranja na moguće izraze nezadovoljstava istih.

Članak 16.o

Organizator parkiranja je obvezan na parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika parkirališta.

Članak 16.p

(1) U slučaju da Grad Opatija onemogući rad pojedinih parkirališta iz članka 8.b stavka 1. ove Odluke u određenom vremenskom periodu, radi izvođenja komunalnih radova na prometnicama, održavanja raznih manifestacija i dr., dužan je Organizatoru parkiranja nadoknaditi štetu koju radi toga on trpi.

(2) Visina štete iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kao zbroj satnih karti po satima naplate parkiranja za vrijeme dok pojedina parkirališna mjesta nisu u funkciji množen s procijenjenom popunjenošću tih parkirnih mjesta od 75% u periodu od 1. travnja do 30. rujna, odnosno 50% u periodu od 1. listopada do 31. ožujka.

(3) Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik.

(4) Organizator parkiranja može privremeno isključiti pojedina parkirna mjesta iz sustava naplate, na zahtjev gospodarskih subjekata ili vlasnika stambenih zgrada (u slučaju potrebe zauzimanja javne površine radi izvođenja radova na zgradama ili drugih događanja u organizaciji gospodarskih subjekata ili vlasnika stambenih zgrada), uz prethodno odobrenje Grada Opatije i obvezu tih subjekata da podmire štetu na način propisan stavkom 2. ovog članka.«

Članak 10.

Članci 17., 18. i 19. Odluke brišu se.

Glava V. Kazne i članak 20. brišu se.

Članak 11.

U svim člancima Odluke koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 12.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije.

Članak 13.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novina Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 27. travnja 2018. godine.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/13, 43/13, 34/15, 3/16 i 29/16).

KLASA: 011-01/09-01/09

URBROJ:2156-01/03-18-8

Opatija, 13. travnja 2018. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić , v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr