SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD CRES

21.

Na temelju članka 5., stavka. 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 2/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09, 14/13 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA CRESA

Članak 1.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Cresa javnim pozivom za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Cresa.

Članak 2.

Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se u dnevnom tisku, oglasnoj ploči Grada Cresa i na web stranici Grada Cresa.

Članak 3.

Postupak izbora Savjeta mladih provest će se sukladno odredbama članaka 5. do 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 2/18).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/18-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-18-2

Cres, 17. travnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr