SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

60.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/04-03/3, URBROJ: 2170/ 01-92-01-04-6 od 12. veljače 2004. godine i KLASA: 022- 04/09-07-28, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 11. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/14), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 16. travnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije
Dariju Vasiliću

I.

Dariju Vasiliću dodjeljuje se priznanje Primorsko- goranske županije povodom 25 godina obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Krka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/14

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-19

Rijeka, 16. travnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr