SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17), članka 18. stavka 2. Statuta Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. travnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk iz reda korisnika

I.

Za člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe»Mali Kartec« Krk, kao predstavnik korisnika, imenuje se Stipan Kuduz na mandat od četiri (4) godine, računajući od imenovanja.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk razrješuje se predstavnik korisnika imenovan Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk (KLASA:022-04/14-01/10, URBROJ:2170/1-01-01/6-14-28 od 17. ožujka 2014.) i Odlukom o razrješenju iimenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Mali Kartec« Krk (KLASA:022-04/17-01/31, URBROJ:2170/1-01- 01/5-17-10 od 28. kolovoza 2017.)

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/13

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-16

Rijeka, 9. travnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr