SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-mo-draga 849..853

7.

Temeljem članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) i članka 2. stavak 2. Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Punat za 2002. godinu, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu raspoloživih sredstava za 2002. godinu

Članak 1.

Raspoloživa sredstva po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2002. god. iznose 887.071,08 kn.

Članak 2.

Sredstva iz čl. 1. ove Odluke raspoređuju se namjenski za financiranje:

1. Projektna dokumentacija za sanaciju ceste D-102 85.000,00 kn

2. Projektna dokumentacija korištenja akvatorija i priobalja Puntarske drage 80.000,00 kn

3. Izgradnja kanalizacije Starobašćanske ulice 205.000,00 kn

4. Izgradnja kanalizacije 17.travnja-Kljepina nedovršeno u 2002. god. 160.000,00 kn

5. Izgradnja kanalizacije Lošinjske ulice 75.200,00 kn

6. Odvodnja oborinskih voda-I.G.Kovačića-predio Božac 40.000,00 kn

7. Odvodnja oborinskih voda-parkiralište u parku kod ribarnice 20.000,00 kn

8. Sanacija oborinske kanalizacije-križanje I.G.Kovačića-Kljepina 35.000,00 kn

9. Nabava koševa za komunalni otpad 50.000,00 kn

10. Uređenje gromača do Dunata 15.000,00 kn

11. Sufinanc.gradnje potpornog zida-Drena 40.000,00 kn

12. Sufinanc.uređenja potpornih zidova u St.Baški-dio 21.871,08 kn

13. Sufinanc.kamata iz programa »Poduzetnik 2« 60.000,00 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08-03-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-03-12

Punat, 27. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr