SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

40.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 41/09, 29/13 i 24/17), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 29. ožujka 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju Savjeta za zdravstvo

Članak 1.

U Savjet za zdravstvo imenuju se:

TANJA MIKULIČIĆ, za predsjednicu,

BORIS MATEC, za člana,

KRISTIJAN MUŽIĆ, za člana,

IVANA BULJETA MRAČIĆ, za članicu

NATAŠA BROZIĆ, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 29. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr