SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

39.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 41/09, 29/13 i 24/17), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 29. ožujka 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju Savjeta za turizam

Članak 1.

U Savjet za turizam imenuju se:

ĐURĐICA ŠIMIČIĆ, za predsjednicu,

FERDINAND ZOROVIĆ, za člana,

BORIS AĐIĆ, za člana,

FULVIA LETTICH GADŽA, za članicu,

ROBERT BETIĆ, za člana,

VALENTINA NEKIĆ, za članicu,

ŽELJKO ŠOŠA, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-1

Mali Lošinj, 29. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr