SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

38.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09, 29/13 i 24/17), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Savjeta za sport

Članak 1.

U Savjet za sport imenuju se:

DARIO MUŽIĆ, za predsjednika

ALEN GRAŠO, za člana

DANIJEL PUPOVAC, za člana

DARIN MAGAZIN, za člana

ŽARKO ROGIĆ, za člana

BOJAN PURIĆ, za člana

IVAN KATALINIĆ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-5

Mali Lošinj, 29. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr