SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 41/09, 29/13 i 24/17), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 29. ožujka 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju
Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Članak 1.

U Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj imenuju se:

DUBRAVKO DEVČIĆ, za predsjednika,

MARKO MESIĆ, za člana,

RANKO MATUŠAN, za člana,

RUDOLF IVKOVIĆ, za člana,

DANIJEL CRNOVIĆ, za člana,

MARKO KOMADINA, za člana,

MARKO HIRŠ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 29. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr