SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

36.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09, 29/13 i 24/17), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Savjeta za kulturu i prosvjetu

Članak 1.

U Savjet za kulturu i prosvjetu imenuju se:

ZVONKO LEVINGER, za predsjednika,

MIRJANA ČOVIĆ, za članicu,

MARIJANA DRAGOSLAVIĆ, za članicu,

IRENA DLAKA, za članicu,

BILJANA VOJNIKOVIĆ, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-3

Mali Lošinj, 29. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr