SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

35.

Temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/12, 43/12, 10/ 13, 37/13, 39/14, 16/15, 23/15, 7/16 i 16/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 29. ožujka 2018. godine donijela je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Komisije
za poslovne prostore

Članak 1.

Imenuje se Komisija za poslovne prostore u sastavu:

1. ŽELJKO GADŽA, predsjednik,

2. DARIO DLAKA, član,

3. ZLATKO VLAŠIĆ, član,

4. IVICA MARTUSLOVIĆ, član,

5. STIPE RUKAVINA, član.

Članak 2.

Komisija se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 013-03/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-7

Mali Lošinj, 29. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr