SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

29.

Na temelju čl. 36. st.10. i 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09, 10/13,24/17-pročišć.tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja
otpada u 2018. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprečavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u višekratno utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Malog Lošinja za 2017.g. utvrđuju se slijedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprečavanja odbacivanja otpada u 2018.godini:

-Područje naselja Malog Lošinja s pojačanim nadzorom u centru i ulici V. Gortana

-Područje industrijske zone Kalvarija

-Područje naselja Mali Lošinj, predio Privlaka,

-Područje naselja Mali Lošinj, kod vodospreme

-Područje naselja Artatore i županijske ceste prema aerodromu,

-Područje naselja Veli Lošinj, predio Čorba i Kunsil

-Područje cesta prema Mrtvaškoj,

-Područje Susak, Donje i Gornje selo

-Područje Osora i Nerezina

Pojačani nadzor vršiti će se na područjima svih ostalih naselja.

Članak 3.

Posebne mjere provoditi će se na način:

-Učestale kontrole putem komunalnih redara,

-Zaprimanjem prijava i provjerom na terenu,

-Povremenom postavom videonadzora od strane ovlaštenih osoba pružanja zaštitarskih usluga i nadzora,

-Postavom znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

-ostalim mjerama.

Članak 4.

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3. Koristiti će se sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja na poziciji RO 475-komunalne usluge ( intervencije na javnim površinama- 200.000,00kn) i RO534-komunalne usluge (održivo gospodarenje otpadom-50.000,00)

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 351-01/18-01/05

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr