SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

23.

Na temelju članka 32.Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišć.tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 30. ožujka 2018.godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2017. godini koje se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 351-01/18-01/09

URBROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednica
Marijana Dragoslavić, v.r.

Na temelju čl. 36. st.9 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i čl. 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09, 10/13,24/ 17-pročišć.tekst) gradonačelnica Grada Malog Lošinja podnosi

Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera u 2017.g.

Članak 1.

U provođenju mjera iz čl.36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) u 2017.godini komunalni redari izdali su 3 Rješenja o uklanjanju nepropisno odbačenog otpada i to kako slijedi:

-naselje Mali Lošinj, područje Privlake cca 20 m3,

-naselje Mali Lošinj, područje centra i ulica Vladimira Gortana, cca 10m3,

-naselje Veli Lošinj, područje Kunsil cca 5m3

Članak 2.

Svi počinitelji su sami izvršili obvezu po izdatom Rješenju, te Grad nije financirao izvršenje rješenja.

Članak 3.

Poduzete mjere:

-učestale kontrole, suradnja sa ostalim inspekcijama,

-postavljanje kamera na Veloj Rivi i Priku,

-zaprimanje dojava i izlaz na očevid

-postavljanje tabli za zabranu odlaganja otpada

-izdavanje usmenih opomena i pismenih rješenja, provjera izvršenja.

Klasa: 351-01/18-01/08

Urbroj: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 19. ožujka 2018.

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr