SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.36/95, 109/95, 21/96, 70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/ 04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,114/12, 56/13, 94/ 13,153/13,147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/ 09,10/13i 24/17-pročišć-tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. Godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( u daljnjem tekstu:Program) objavljen u Službenim .novinama PGŽ br. 34/16,28/17,38/17planiran je i realiziran kako je niže navedeno.

1.CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

2.JAVNA RASVJETA

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

3.JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

4.GROBLJE

Članak 5.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

5.OPREMA

Članak 6.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

6. DEPONIJ I GRAĐEVINE , PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Članak 7.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

7. REKAPITULACIJA

Članak 8.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 5.899.623,99 kn od čega komunalni doprinos iznosi 1.755.535,24 kn, kapitalne pomoći 3.330.084,83kn, prihodi od prodaje nefin. imovine493.129,92kn, višak 295.874,00 kn i vlastiti prihodi 25.000,00 kn.

Članak 10.

OvoIzvješće objavit će se u Službenim novinama PGŽ

.

Klasa: 361-02/18-01/02

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr