SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

18.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13 i 2/18) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 6. sjednici koja je održana 4. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju predugovora za kupnju nekretnina

Članak 1.

Općina Vrbnik sklopit će predugovor za otkupit nekretnine u privatnom vlasništvu od fizičkih

1)k.č. br. 203/1, pašnjak, površine 243 m2, z.k.ul.5795, u vlasništvu Žic Ivana iz Vrbnika, Vinogradska 3

2)k.č. br. 203/2, pašnjak, površine 215 m2, z.k.ul.5795, u vlasništvu Žic Ivana iz Vrbnika, Vinogradska 3

3)dio k.č. br. 203/3, oranica, površine 524 m2, z.k.ul.4047, u vlasništvu Toljanić Mladena, Vrbnik, Supec 42 (vanknjižni vlasnik je Slavko Matanić treba dokazati stjecanje vlasništva)

ukupno površine 982 m2, sve k.o. Vrbnik, u svrhu realizacije ciljeva iz prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za potrebe proširenja parkirališnih površina.

Članak 2.

Nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke otkupit će se po cijeni od 200 kn/m2 kako slijedi:

Pod rednim brojem 1) u iznosu od 48.600,00 kuna

Pod rednim brojem 2) u iznosu od 43.000,00 kuna

Pod rednim brojem 3) u iznosu od 104.800,00 kuna.

Za navedene nekretnine Općina Vrbnik će isplatiti kaparu u visi 10 % kupoprodajne cijene a ostatak u 2019.godini kada se osiguraju sredstva za otkup iste.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vrbnik da u ime Općine Vrbnik, poduzima sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke, odnosno sklopi predugovore.

Rok zaključenja predugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:930-01/18-01/47

URBROJ:2142-07-01-18-1

Vrbnik, 4. travnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr