SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

17.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 6. sjednici koja je održana 4.travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

1.Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 5431/9, k.o. Vrbnik, površine 299 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 255,85 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 76.500,00 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 18. ožujka 2018. godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se Ivan i Mira Katunar iz Vrbnika, Braće Trinajstić 3.

3.Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Ivan i Mira Katunar iz Vrbnika, Braće Trinajstić 3, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 930-01/18-01/10

URBROJ: 2142-07-03-18-7

Vrbnik, 4. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr