SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

16.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13 i 2/18) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 6. sjednici koja je održana 4. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine

Članak 1.

Općina Vrbnik otkupit će nekretninu u privatnom vlasništvu od fizičke osobe i to:

1)k.č. br. 185/7, neplodno, površine 577, z.k.ul. 3298 k.o. Vrbnik, u suvlasništvu Danka Volarića iz Zagreba, Vladimira Varičaka 2 i Augustina Mršića iz Zagreba, Savska cesta 1A svaki u 1/2 polovici, u svrhu realizacije ciljeva iz prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za potrebe proširenja parkirališnih površina.

Članak 2.

Nekretnina opisana u članku 1. ove Odluke otkupit će se po procijenjenoj vrijednosti stalnog sudskog vještaka u iznosu od 50 Euro/m2, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vrbnik da u ime Općine Vrbnik, poduzima sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke, odnosno sklopi kupoprodajni ugovor. Rok zaključenja kupoprodajnog ugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:930-01/18-01/46

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 4. travnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr