SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

13.

Na temelju članka 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), članka 4. stavka 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 6. sjednici, održanoj 29. ožujka 2018.g., donijelo je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom VRBENICUM d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, Vrbnik, OIB: 80254949848, kao jedini osnivač, osniva trgovačko društvo - društvo s ograničenom odgovornošću, na neodređeno vrijeme, za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti.

Članak 2

Tvrtka društva glasi: VRBENICUM društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka glasi: VRBENICU d.o.o.

Članak 3.

Sjedište društva je u Vrbniku, Trg Škujica 7.

Članak 4.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 HRK (slovima: dvadesettisuća kuna), koji će se uplatiti u cijelosti u novcu.

Članak 5.

Članovi društva/osnivači:

OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, Vrbnik,
OIB: 80254949848,

Jedini osnivač d.o.o.

Članak 6.

Predmet poslovanja društva obuhvaća sljedeće djelatnosti:

* održavanje javnih površina

* održavanje čistoće

* održavanje nerazvrstanih cesta

* tržnice na malo

* održavanje groblja i krematorija

* organiziranje i naplata parkirališta

*prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila

* usluge na parkiralištima i garažnim objektima

*izrada i održavanje horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima

* kupnja i prodaja robe

* pružanje usluga u trgovini

* računovodstvene i knjigovodstvene usluge

* održavanje spomenika

* održavanje javnih WC-a

*izgradnja i održavanje zaštitne ograde i zidova uz prometnice

* održavanje fontana

Članak 7.

Organi društva su:

1.SKUPŠTINA, čiju funkciju obavlja načelnik Općine Vrbnik i četiri člana Općinskog vijeća koje predlaže načelnik.

2.UPRAVA, koju čini jedan direktor.

Članak 8.

Za člana uprave društva imenuje se NIRVANA MAGAŠ, Vrbnik, adresa Vinišća 3, OIB: 29484575992.

Članak 9.

Opunomoćuje se načelnik Općine Vrbnik, Dragan
Zahija, adresa Frankopanska 24, Vrbnik, OIB:
79786882607 da može zaključiti, donositi, potpisivati, te podnositi javnom bilježniku radi ovjere i potvrde akte koji su potrebni za osnivanje društva, a posebno:

-izjavu o osnivanju

-odluku o imenovanju uprave društva

-popis osoba ovlaštenih za vođenje poslova društva

-popis članova/osnivača društva

-izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za

mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanje za neto plaće radnicima

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-09/18-01/01

URBROJ: 2142-07-01-18-1

Vrbnik, 4. travnja 2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr