SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/13 i 36/13), a slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, u skladu s Proračunom Općine Lopar za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 39/17) dana 15. siječnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Lopar donosi

PLAN
prijma u službu za 2018. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravno tijelo Općine Lopar za 2018. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2169/02-02-18-01

U Loparu, 15. siječnja 2018. godine

Općinski načelnik
Josip Borić, v.r.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr