SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD KASTAV

25.

Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/1, 129/05, 109/7, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 04/18) na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo je:

O D L U K U
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o
radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

Usvaja se polugodišnji izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/02

URBROJ:2170-05-06/1-18-16

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr