SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD CRES

16.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« br.120/16) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 14/13), Gradonačelnik Grada Cresa, dana 01. ožujka 2018. godine, donosi

PRVE IZMJENE PRAVILNIKA
O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE
NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Članak 1.

U članku 6.dodaje se točka 5.a koja glasi:

5.a. Iznimno, Naručitelj može izdati narudžbenicu ili zaključak o prihvaćanju ponude u sljedećim slučajevima: iznimne žurnosti, sufinaciranja nabave robe, radova ili usluge, kontinuirane nabave, nabave usluge po pojedinačnim nekretninama u jednom predmetu nabave.

Članak 2.

U članku 14. mijenja se drugi stavak i glasi:

Realizaciju Ugovora prati upravno tijelo putem službenika Odsjeka u čijem su djelokrugu poslovi koji se Ugovorom reguliraju, a obavijest o zaključenom ugovoru objavljuje se putem registra ugovora u skladu s odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/ 17.) u dijelu koji se odnosi na ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora.

Članak 3.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagudan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«, a ima se objaviti i na web stranici Grada Cresa www.cres.hr.

Klasa: 406-01/17-1/11

Ur.broj: 2213/02-02-18-2

GRADONAČELNIK:
Kristijan Jurjako struč.spec.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr