SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD CRES

15.

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), zatim na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko goranske županije od 27. siječnja 2017. godine, te na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeću

ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Cresa

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Cresa izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko goranske županije od 27. siječnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice) te će se koristiti kao podloga za planske i preventivne aktivnosti u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća.

Članak 2.

Identificirane prijetnje na području Grada Cresa u skladu su s identificiranim i obrađenim prijetnjama i rizicima iz Smjernica i obuhvaćaju sljedeće rizike:

1. epidemije i pandemije

2. ekstremne temperature

3. potres

4. tehničko-tehnološke nesreće

5. požar

6. vjetar.

Članak 3.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područjeGrada Cresa osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Cresa.

Članak 4.

Članovi Radne skupine iz članka 3. ove Odluke dužni su sudjelovati u razradama najrizičnijih scenarija sukladno prijetnjama i rizicima navedenim u članku 2. Odluke, promišljati i predlagati načine za ublažavanje ili otklanjanje štetnih posljedica pojedine prijetnje, odnosno scenarija, te surađivati s ovlaštenom tvrtkom odabranom za pružanje usluge izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Cresa.

Članak 5.

Za članove Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Cresaimenuju se:

1. Marin Gregorović

2. Neven Kruljac

3. Goran Toić

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama PGŽ-a

Klasa:810-01/18-1/1

Ur. Broj:2213/02-02-18-2

Cres, 16. ožujak 2018.

Gradonačelnik:
Kristijan Jurjako struč. spec. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr