SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak pročišćenog teksta), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst i 5/ 18) i članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. ožujka 2018. godine, donio je

O D L U K U
o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika Primorsko-goranske županije u četverogodišnji mandat izabere Walter Volk.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. (»Službene novine« broj 31/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/10

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-23

Rijeka, 19. ožujka 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr