SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

53.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/ 08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/ 12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14 i 7/17), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst),Župan Primorsko- goranske županije, dana 12. ožujka 2018. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad

I.

Rozana Grbac, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Skrad, Skrad razrješava se dužnosti članice Školskog odbora na osobni zahtjev.

II.

Tomislav Švogor, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Osnovne škole Skrad, Skrad.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/8

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-19

Rijeka, 12. ožujka 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr