SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 34/17), članka 10. stavka 5. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/13 i 6/14), članka 8. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/14-01/ 11, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-12 od 24. ožujka 2014. godine, KLASA: 022-04/14-01/33, URBROJ: 2170/1-01- 01/6-14-14 od 15. rujna 2014. godine i KLASA: 022-04/ 18-02/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-18 od 22. siječnja 2018. godine), članka 28. točka 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o odabiru projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje
i održavanja lučke podgradnje u 2018. godini

I.

Ovom Odlukom odabire se projekt i korisnik za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, te se utvrđuje namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisniku iz Proračuna Primorsko- goranske županije za 2018. godinu u okviru Kapitalnog projekta K700209 - Poticanje rada županijskih lučkih uprava u iznosu od 1.500.000,00 kuna i to kako slijedi:

Korisnik: Županijska lučka uprava Rab

Projekt:

-izgradnja platoa s dvije rampe, podizanje obale na kotu +2 metra i izgradnja triju utvrdica u trajektnoj luci Mišnjak.

Ukupan iznos: 1.500.000,00 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-32

Rijeka, 29. ožujka 2018.

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr