SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-17

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr.med.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12 i 94/13, 153/13, 174/14 i 36/15) i članka 51. stavka 3. Statuta Općine Punat (Službene novine - PGŽ 25/09, 35/09 i 13/13), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI

 

 

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/16 i 38/17) izvršen je u 2017. godini, kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/18-01/02

URBROJ: 2142-02-02/1-18-13

Punat, 21. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
MARINKO ŽIC

Članak 8.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/18-01/02

URBROJ: 2142-02-02/1-18-14

Punat, 21. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO NAČELNIK
MARINKO ŽIC

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr