SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

12.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o korištenju prostorija Narodnog
doma u Puntu

Članak 1.

U Odluci o korištenju prostorija Narodnog doma u Puntu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16) u članku 4. riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-8

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr