SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

23.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine broj« 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom
uslugom na području grada Kastva

Članak 1.

Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području grada Kastva dodjeljuje se Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714, na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-12

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51215&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr