SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

21.

Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine donijelo je:

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-10

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr