SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

20.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 4/18) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
ZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA - KOMUNALNA DJELATNOST
GRADA KASTVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove tekućeg i investicijskog održavanja - komunalne djelatnosti na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu Stella d.o.o., Matulji, Šmogorska cesta 51.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja sustava - komunalna djelatnost na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od jedne (1) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ » br. 4/18) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja - komunalna djelatnost na području Grada Kastva temeljem ugovora.

Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda poslan je Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

M.K.Gradnja d.o.o., Stupari 13/b, 51216 Viškovo; VILMET d.o.o., Kućeli 57, 51211 Matulji; Barić Gradnja ZZ , Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka; Stella d.o.o., Šmogorska cesta 51, 51211 Matulji; V.D.I. d.o.o., Edi Starca 10, 51000 Rijeka.

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude ponuđača Barić Gradnja ZZ , Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka; M.K.Gradnja d.o.o., Stupari 13/b, 51216 Viškovo, VILMET d.o.o., Kućeli 57, 51211 Matulji i Stella d.o.o., Šmogorska cesta 51, 51211 Matulji. Upit za ponudu ponuđača V.D.I. d.o.o., Edi Starca 10, 51000 Rijeka vraćen je poštom iz razloga što ponuđač nije podigao pošiljku iako je o tome obavješten.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja - komunalna djelatnost na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da dvije ponude zadovoljavaju uvjetima iz dokumentacije te da su time prihvatljive, a dvije ponude su neprihvatljive (ponude sa nekompletnom ponudom i ponuđenom cijenom koja prelazi osigurana sredstva). Ponuda tvrtke Stella d.o.o., Šmogorska cesta 51, 51211 Matulji je najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 319.503,00 kn (bez PDV-a). Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-9

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51215&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr