SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
GRAD OPATIJA

20.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 02. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
na području Grada Opatije

1.Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije.

2.Ovaj Zaključak se objavljuje u Službenim novinama, a tekst navedenog akta javnosti je dostupan u upravnom tijelu nadležnom za poslove zaštite i spašavanja Grada Opatije.

KLASA: 810-01/17-01/03

URBROJ: 2156/01-01/01-18-1

Opatija, 02.ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr. sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr